Złota Setka 2016

Dwudziesta pierwsza edycja rankingu Złotej Setki Największych Firm Lubelszczyzny 2016 r. pokazuje
jak dynamicznie rozwijamy się i jak daleko zaszliśmy w porównaniu do poprzedniego roku.
  
23 miejsce w głównym rankingu 100 największych firm Lubelszczyzny 2016,
1 miejsce w kategorii Dynamika Zatrudnienia,
2 miejsce w kategorii Firmy Średnie Zatrudniające od 50 do 249 osób,
4 miejsce w kategorii Najwięksi Eksporterzy,
6 miejsce w kategorii Handel,
9 miejsce w kategorii Dynamika Przychodu,
10 miejsce w kategorii Najwyższy Zysk Netto na Zatrudnionego.

Należymy do grupy najlepszych firm na Lubelszczyźnie!
< Wstecz