Aktualne oferty pracy

Dołącz do Naszego zespołu!

Osoby zainteresowane ogłoszeniem o pracę, proszone są o dopisanie do CV poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Spiżarnia sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie.

Wszystkie osoby aplikujęce do firmy Spiżarnia sp. z o.o. sp. k., proszonę są o zapoznanie się z poniżymi informacjami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnianych poprzez formularz kontaktowy, bądź adres mailowy będzie Spiżarnia Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Bursaki 14, 20-150 Lublin). Kontakt z nami możliwy jest poprzez pocztę e-mail pod adresem: odo@spizarnia.co.uk.
2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie Pani/Pana zgody oraz wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawna takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3)    Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu ujawniane. Dostęp do danych będzie miał jedynie ograniczony krąg naszych pracowników, głównie osób odpowiedzialnych za rekrutację.
4)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas w jakim istniał będzie cel przetwarzania, a więc realizowany będzie proces rekrutacji. Proces taki zazwyczaj trwa ok. 60 dni. Po tym czasie, dane osobowe przesłane do nas z użyciem powyższego formularza zostaną niezwłocznie usunięte.
5)    Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6)    Może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
7)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
8)    Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji.
9)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.